Contributors

ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας λειτουργεί από το 2012 και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, κοντά στον Αρχαιολογικό χώρο και την παραλία της Ελευσίνας. Η θέση του προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης κοντινών πεδίων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων.

Η Ελευσίνα αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό πεδίο, αφού είναι ένας τόπος με πλούσια ιστορική, πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά. Η μακραίωνη ανθρώπινη παρουσία, οι μεταβολές και οι επιβαρύνσεις που προκαλεί η ανάπτυξη και επέκταση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε βάρος του φυσικού και η ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων που αναζητούν αειφορικές λύσεις για τον τόπο, δημιουργούν ένα πλούσιο περιβαλλοντικό πεδίο που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να ανιχνεύσουν βιωματικά τα στοιχεία που συντελούν στη βιωσιμότητα και την αειφορία, ως στοιχεία της καθημερινής τους ζωής.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, σημείο αναφοράς για την πόλη,  υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα λατρευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, τόπος τέλεσης των Ελευσινίων Μυστηρίων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παραλιακό μέτωπο της πόλης, όπου βρίσκονται μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία της βιομηχανικής κληρονομιάς της. Μάλιστα στους χώρους του Παλαιού Ελαιουργείου, το οποίο ιδρύθηκε το 1875, πραγματοποιείται το Φεστιβάλ «Αισχύλεια» που περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικές σκηνές, διαλέξεις και εκθέσεις. Η Ελευσίνα αναδείχθηκε ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021.

Επίσης η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας καθώς και σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων σε σημαντικά πεδία, όπως οι υδροβιότοποι (Λίμνη Κουμουνδούρου και Βουρκάρι), τα δασικά οικοσυστήματα (όρος Πατέρα και Κιθαιρώνας) και περιοχές περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος ( Φρούριο Αιγοσθενών).

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της ίδρυσης των ΚΠΕ είναι η υποστήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη(ΕΑΑ) στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και την τοπική κοινωνία. Τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δράσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας που απευθύνονται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και  κοινωνικές ομάδες, αποσκοπούν στην:

  • ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα,
  • απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στη διαχείριση και επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων
  • καλλιέργεια κριτικής στάσης και της συναίσθησης της προσωπικής ευθύνης απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα
  • ενθάρρυνση της συμμετοχής και της ανάληψης δράσης για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες… στην αειφορία

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄-  Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση των στοιχείων που συντελούν στη βιωσιμότητα μιας πόλης, η διαπίστωση των καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στην Ελευσίνα, αλλά και των προβλημάτων που χρήζουν αειφορικών λύσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις: α) Εισαγωγική ενημέρωση, β) Περιβαλλοντικό μονοπάτι στην πόλη της Ελευσίνας και γ) Συμπεράσματα – Αξιολόγηση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ και στην πόλη της Ελευσίνας. Η διαδρομή στην πόλη της Ελευσίνας περιλαμβάνει σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία – κλειδιά σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας : Ιερά Οδό, Πλατεία Ηρώων & Αγ. Ζαχαρία, είσοδο Αρχαιολογικού χώρου, πεζόδρομο Νικολαΐδου, βιομηχανικά συγκροτήματα, παραλία Ελευσίνας. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, ανακαλύπτουν, παρατηρούν, παίζουν, καταγράφουν, εξάγουν συμπεράσματα και καταθέτουν τις δικές τους δημιουργικές προτάσεις για το αειφορικό μέλλον της πόλης.

  • Παράκτια Ελευσίνα- Μια γειτονιά του Σαρωνικού

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε περιβαλλοντικές ομάδες Β΄/θμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο) και Α΄/θμιας (Γ΄ – Στ΄ Δημοτικού) Εκπαίδευσης.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική ανίχνευση στοιχείων της παράκτιας Ελευσίνας αλλά και γενικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εστιάζει στο παράκτιο περιβάλλον και τους παράγοντες που το διαμορφώνουν, στη ρύπανση και την επίδραση της στη βιοποικιλότητα, στα βιομηχανικά κτήρια της παράκτιας Ελευσίνας και γενικότερα στο θαλάσσιο μέτωπο του κόλπου.

 Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις: α) Εισαγωγική ενημέρωση, β) Μελέτη πεδίου και γ) Συμπεράσματα – Αξιολόγηση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ και στην παραλία της Ελευσίνας. Η διαδρομή στο πεδίο περιλαμβάνει σταθμούς σε συγκεκριμένα σημεία, όπως: πάρκο πρασίνου, βιομηχανικά κτήρια, παραλία Ελευσίνας, λιμάνι. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, ανακαλύπτουν, παρατηρούν, παίζουν, καταγράφουν, εξάγουν συμπεράσματα και καταθέτουν τις δικές τους δημιουργικές προτάσεις.

  • Φροντίζω την πόλη και τη θάλασσα

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο και απευθύνεται σε ομάδες μαθητών σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές βιωματικές δραστηριότητες σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την πόλη και τη θάλασσα και οι μαθητές συμμετέχουν σε περιβαλλοντικό μονοπάτι μέσα στην πόλη της Ελευσίνας.

ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας
Κοντούλη 60
Ελευσίνα 19200
Ελλάδα